1953 Mille Miglia

Sunday, April 26, 1953
Round:
2
Laps:
1
Country:
Italy
1953 season: